Logo Slovenskej akadémie vied


 

 

   Logo SAV s transparentným pozadím

    Vhodné na web stránky, na vytváranie posterov v programe PowerPoint, aj pre aplikácie Photoshop, Corel DRAW, ...

 

     Linky:  SAV-slov-lat     SAV-slov-lat-u     SAV-ang-lat     SAV-ang-lat-u      SAV-slov-lat-z     SAV-slov-lat-k     SAV-sk-u-m        

                  Logo SAV manuál

 

  

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

ACADEMIA SCIENTIARUM SLOVACA

SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

ACADEMIA SCIENTIARUM SLOVACA

         

    

 

  Návod: Klik na vybrané logo, skopíruj a vlož do tvoreného dokumentu.                                                    

measurement@savba.sk