Logo Slovenskej akadémie vied


 

 

   Logo SAV s transparentným pozadím

    Vhodné na web stránky, na vytváranie posterov v programe PowerPoint, aj pre aplikácie Photoshop, Corel DRAW, ...

     Linky:  SAV-slov-lat     SAV-slov-lat_u     SAV-ang-lat     SAV-ang-lat_u     SAV-slov-lat_z     SAV-slov-lat_k     Logo SAV manuál

 

  

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED

ACADEMIA SCIENTIARUM SLOVACA

SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

ACADEMIA SCIENTIARUM SLOVACA

         

    

 

  Návod: Klik na vybraté logo, skopíruj a ulož do tvoreného dokumentu.                                                    

measurement@savba.sk