Zoznam členov  SNK

                                                                                                                                                                                                                                  Hlavná stránka

TC

Názov

Predseda TC

Predseda TSC

Mail

1

Výchova a príprava kádrov v oblasti merania a prístrojovej techniky

Prof. P. P. L. Regtien (NL)

Ing. Martin Halaj.PhD.

SjF STU

halaj@kam.vm.stuba.sk

 

2

Fotonika

Prof. T. Pfeifer (G)

RNDr. Ing Ján Bartl, CSc.

ÚM SAV

umerbart@savba.sk

 

3

Meranie sily, hmotnosti a momentu

Dr. D. I. Kang (KR)

Ing. Spurný SMÚ

spurny@smu.gov.sk

4

Meranie elektrických veličín

Prof. P. Daponte (IT)

Prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc. TU Košice

linus.michaeli@tuke.sk

 

5

Meranie tvrdosti

Dr. Gun-Woong Bahng (Korea)

7

Teória merania

Prof. Dr. Luca Mari (IT)

Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.

ÚM SAV

frollo@savba.sk

 

8

Metrológia a nadväznosť etalónov

Dr. Ing. Carlo Ferrero (IT)

Prof. Ing. Rudolf Palenčár,  PhD. SjF STU

palencar@kam.vm.stuba.sk

9

Meranie prietokov

Dr. M. J. Reader-Harris (UK)

Ing.Štefan Makovník, CSc.

makovnik@smu.gov.sk

 

10

Technická diagnostika

Prof. Laszlo Monostori (H)

Ing Juraj Stein,PhD.

ÚMMS SAV

stein@savba.sk

 

 

11

Metrologická infraštruktúra

Prof.M.Borsic (Croa.)

Ing. S. Ďuriš, MÚ

duris@smu.gov.sk

12

Meranie teploty a tepelnej energie

Dr. F. Righini (I)

Doc..Borovička

bor@mtf.stuba.sk

13

Meranie v biológii a v medicíne

Prof. P. Kneppo (CZ)

Ing. Milan Tyšler, PhD.

ÚM SAV

tysler@savba.sk

 

14

Meranie geometrických veličín

Prof. A. Weckenmann (G)

Ing.  Igor Brezina

02/44250202

15

Experimentálna mechanika

Dr. L. Borbás, (HU)
 

Prof. Ing. F.Trebuňa, CSc.

Frantisek.Trebuna@tuke.sk

16

Meranie tlaku a vákua

Dr. J. C. T. Guzmán (MX)

Ing. P.Farár

17

Meranie v robotike

Prof. S. Tachi (JP)

Prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. TU Košice

Dusan.Simsik@tuke.sk

Ing. Havlika, DrSc.

18

Meranie funkcii humánnych objektov

Prof. K. Ito (JP)

Prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. TU Košice

Jozef.Zivcak@tuke.sk

 

19

Meranie v environmentalistike

Prof. Pedro M. B. Silva Girão (PT)

Doc.Ing.karol Kováč, PhD

karol.kovac@stuba.sk

20

Meranie v stavebníctve

Dr. K. Hariri (G)

Prof. Ing. J. Sladek , DrSc. USTARCH SAV

usarslad@savba.sk

21

Matematické a výpočtové nástroje v metrológii.

Prof. F.Pavese (I)

Prof.RNDr. Michal Tkáč, PhD

tkac@euke.sk

22

Meranie v dynamických procesov a vibrácií Dr. Thomas Bruns
23 Merania v potravinárstve Prof. G.V. Iyengar (USA)
24 Merania v chémii Dr. Philippe Charlet (FR)