International Measurement Confederation                      I M E K O  H O M E P A G E

Slovenský národný komitét IMEKO

  Slovak National Committee IMEKO  


 

  Predseda SNK:

  Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.

   Ústav merania SAV
   Dúbravská cesta 9
   841 04 Bratislava 4

 E-mail:  umersekr@savba.sk 

 Tel.:  02 / 5910 4511

         Zoznam členov  SNK

             Stanovy SNK

 International Measurement Confederation

     MEASUREMENT 2019  - 12th International Conference on Measurement

Smolenice Castle, May 27 -29, 2019

 

     Slovak Metrological Society

     Slovenská metrologická spoločnosť  

  Slovak Office of Standards, Metrology and Testing  

  Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR

  Slovak Institute of Metrology     

  Slovenský metrologický ústav 

   Institute of Measurement Science SAS

   Ústav merania SAV

  MEASUREMENT SCIENCE REVIEW 

  On-Line Journal 

  Supported by Slovak National Committee IMEKO  

  Posledná aktualizácia:  23.08.2019

Pocitadlo.sk